Elektryk Szczecin BAZYLIKA KATEDRALNA ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE
Olsztyńska Starówka stabilizator kolanowy catering trójmiasto BAZYLIKA KATEDRALNA ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE

BAZYLIKA KATEDRALNA ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE

BAZYLIKA KATEDRALNA ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE

Bazylika konkatedralna św. Jakuba- jest to kościół w stylu gotyckim, który został wybudowany w wieku XIV. W roku 1596 wieżę kościoła, która była w części drewniana zastąpiono nową. W roku 1721 został przebudowany przez Piotra Olchowskiego z Reszla. W 1864 kościół popadł w ruinę i został zamknięty. Dopiero w latach 1866 - 1868 został wyremontowany. W roku 1896 w kościele z nieznanych przyczyn wybuchł pożar, który wyrządził wielkie szkody.
F. Nowowiejski (kompozytor "Roty" oraz "Legendy Bałtyku w latach 1898 - 1900 był w tym kościele organistą"), a w latach 1979 - 1981 biskup J. Glemp zarządzał stad diecezją warmińską.
W 1945 roku kościół ten stał się prokatedrą, w 1973 r. konkatedrą, a w 2004 r. bazyliką mniejszą. Latem w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba odbywają się Koncerty Organowe.

BAZYLIKA KATEDRALNA ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE