majówka w trójmieście WYSOKA BRAMA
Olsztyńska Starówka Sportingbet parkiet geka WYSOKA BRAMA

WYSOKA BRAMA

WYSOKA BRAMA

Brama Górna w Olsztynie (od XIX w nazywana Wysoką Bramą)- została wybudowana w wieku XIV. Z trzech powstałych w tym okresie bram pozostała tylko ta. Wszystkie bramy znajdowały się w murach obronnych, które otaczały miasto. Z obwarowania średniowiecznego zachowały się resztki murów, które znajdują się przy Bazylice Katedralnej św. Jakuba.
Wysoka Brama znajduje się w części północno - wschodniej zespołu staromiejskiego. W roku 1788 Wysoka Brama została wyremontowana oraz zaadaptowana na zbrojownię szwadronu dragonów, a w 1858 r. została przebudowana na więzienie. W roku 1898 została przekazana miejskiemu komisariatowi policji. Wysoka Brama była poddawana wielu przeróbkom między innymi zmieniono kształt okien, zrobiono przejście dla pieszych i nadano inny kształt jej szczytowi. W roku 1863 w Wysokiej Bramie przetrzymywano Wojciecha Kętrzyńskiego. Oskarżano go za przemyt broni dla styczniowego powstania.
W 2003 r. brama została poddana renowacji. W blendzie Wysokiej bramy umieszczono wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju. Wizerunek ten został podarowany miastu przez Jana Pawła II. Wizerunek ten został wykonany w jednej z rzymskim pracowni techniką szklanej mozaiki. W murach Wysokiej Bramy znajduje się także spiżowa głowa Jana Pawła II, która poświęcona została w I rocznicę śmierci papieża.

WYSOKA BRAMA