remont mieszkania ZIELONE TERENY I REZERWATY
Olsztyńska Starówka Hosting okna pcv wrocław ZIELONE TERENY I REZERWATY

ZIELONE TERENY I REZERWATY

ZIELONE TERENY I REZERWATY

Lasy w Olsztynie zajmują ponad 1800 hektarów, jest to 21,2% powierzchni miasta. Większa połowa to kompleks Lasu Miejskiego, który ma 1050 ha. Pełni on funkcję rekreacyjno -wypoczynkową oraz turystyczno - krajoznawczych.
Zieleń w Olsztynie zajmuje 560 ha, jest to 6,5% powierzchni. Głównie są to parki, między innymi Park Zamkowy czy Park Kusocińskiego, pozostałą zieleń miejską tworzą zieleńce, skwery oraz trzy ponad stuletnie cmentarze.

W Olsztynie znajdują się 2 rezerwaty przyrody roślinności torfowej:
Mszar o powierzchni 4 ha;
Redykajny o powierzchni 10 ha.

ZIELONE TERENY I REZERWATY