Agent ubezpieczeniowy ZASOBY WODNE
Olsztyńska Starówka Reklama internetowa kształtki ścierne Classen Panele ZASOBY WODNE

ZASOBY WODNE

ZASOBY WODNE

Przez Olsztyn przepływają 3 rzeki: Łyna, Wadąg oraz Kortówka. Obecnie w granicach administracyjnych miasta leży 15 jezior, 13 z nich przekracza 1 hektar powierzchni. Wszystkie jeziora łącznie zajmują 725 hektara. Jest to 8,25%  powierzchni Olsztyna. W części zach. miasta Olsztyn jeziora zajmują 40% powierzchni, a we wsch. jego części 8%.
Najgłębszym i największym jeziorem w Olsztynie jest jezioro Ukiel (nazywane także Krzywym). Powierzchnia tego jeziora wyn.i 412 ha, a max. głębokość dochodzi nawet do 43 m. Nad tym jeziorem znajduje się miejskie kąpielisko.
Na drugim miejscu co do wielkości jest jezioro Kortowskie. Połączone jest ono z jeziorem Ukiel rzeką Kortówką. Powierzchnia jeziora kortwoskiego wyn. 89,7 ha, a max. głębokość dochodzi do 17,2 m.
Na drugim miejscu co do głębokości jest jezioro Tyrsko (nazywane również Żbik). Jego max. głębokość wynosi 30,6 m., a powierzchnia to 18,6 ha.
Najmniejszym jeziorem Olsztyna jest jezioro Modrzewiowe. Powierzchnia tego jeziora zajmuje 0,25 ha. Natomiast jezioro Trackie jest jednym z najpłytszych jezior, mimo trzeciego miejsca co do wielkości jezior w Olsztynie (52,8 hektara) jego głębokość dochodzi do 4,6 m.

ZASOBY WODNE