GreenHeart xperia neo v środowisko mają nasze decyzje. HISTORIA OLSZTYNA
Olsztyńska Starówka wczasy samolotem Darmowe z Chojnic i okolic nocleg białka tatrzańska HISTORIA OLSZTYNA

HISTORIA OLSZTYNA

HISTORIA OLSZTYNA

Olsztyn został założony ok. poł. XIV w. przez Jana z Łajs. Prawa miejskie otrzymał 31 października 1353 r. Miasto to na początku funkcjonowało pod nazwą Allenstein. Nazwa ta pochodzi od nazwy pruskiej Łyny Alna (Alle).
Miasto z czasem zostało zaludnione, zabudowane i obwarowane. Pod koniec wieku XIV został wybudowany kościół gotycki św. Jakuba Apostoła. Kościół ten jest uznawany za jeden z najbardziej ciekawych przykładów gotyku w Polsce.
Miasto zaczęło rozwijać się szybko i należało poszerzyć granice miasta. Na poszerzenie zezwoliła kapituła warmińska przywilejem z 4.05.1378 r. Powstało wówczas Nowe Miasto, które znajdowało się u podnóża kościoła św. Jakuba. Stare Miasto oraz Nowe Miasto zostało otoczone wspólnym łańcuchem murów.
Miasto Olsztyn niejednokrotnie było niszczone przez liczne wojny w wieku XV. W roku 1440 miasto przystąpiło do Związku Pruskiego. Podczas 13- letniej wojny miasto zostaje opanowane przez  wojska krzyżackie. W roku 1466 na mocy zawartego w Toruniu traktatu pokojowego, Olsztyn przechodzi pod władzę Rzeczpospolitej i staje się siedzibą administracji dóbr warmińskiej kapituły. Jej prace nadzorował w latach 1516 - 1519 oraz 1520 - 1521 Mikołaj Kopernik.
Za rządów Kopernika wybuchła wojna wywołana przez krzyżacki zakon. Wynikiem tej wojny było spustoszenie Warmii południowej. Kopernik podjął akcję zasiedlenia tego rejonu. Astronom zostawił po sobie na zamku w Olsztynie wiele ciekawych pamiątek, które zachowały się do dzisiaj.
Miasto położone na bardzo ważnym szlaku (Królewiec- Warszawa) stało się do połowy wieku XVII ważnym handlowym ośrodkiem. Czasy pokoju kończą kolejne wojny północne w XVII oraz XVIII w. Jednak to zaraza w mieście w latach 1709- 1712 prawie całkowicie je wyludnia. Kapituła Olsztyn jednak poprawia położenie miasta do końca wieku XVIII. W 1772 roku panowanie Prus doprowadza miasto do upadku. Zamek stał się magazynem, a do polskiej szkoły na lekcje chodziło 30 uczniów.
Dopiero w drugiej połowie wieku XIX nastąpiło gospodarcze ożywienie. Wówczas miastem zarządzał burmistrz Robert Zakrzewski, a później Oskar Beliana. W między czasie powstała magistrala kolejowa. W roku 1867 zostaje wybudowany szpital, a po roku gimnazjum. Liczba  ludności wzrosła w XIX wieku z 4 tys. do 25 tys. Olsztyn staje się również ośrodkiem polskiego ruchu narodowego, w latach 1886 - 1939 wyszła "Gazeta Olsztyńska".
Na przełomie wieku XIX oraz XX powstały nowe publiczne gmachy: renesansowy ratusz, neogotycki kościół św. Józefa oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gmach rejencji powstał w latach 1908 - 1911. Budynek podczas wojny przeszedł pod władze Gestapo, a po niej dyrekcja PKP. Na przełomie wieków w mieście zostaje zainstalowana instalacja gazowa, linia telefoniczna, wodociągi oraz elektryczność. Pojawiły się również tramwaje, a  wkrótce potem pojawiło się lotnisko.
Po I wojnie światowej Olsztyn był w niemieckich rękach. Nastąpiła germanizacyjna. Od roku 1920 Olsztyn staje się siedzibą Związku Polaków w Prusach Wschodnich, a po II wojnie światowej zniszczony znowu wraca do Polski.

HISTORIA OLSZTYNA
Olsztyn